Befejeződött a Neumann János egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében projekt

A Neumann János Egyetem „duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében” című EFOP-3.5.1-16-2017-00008 azonosítószámú projektjének megvalósítása befejeződött. A célok megvalósítására az egyetem 362,45 millió forint vissza nem térítendő hazai és uniós forrást kapott. A támogatás intenzitása 100 %.

A cél az volt, hogy elmélyítsék a duális képzésben részvevő vállalkozások és az egyetem kapcsolatát, rendszeresítsék az információk áramlását és elősegítsék az együttműködést. Az egyetem célja volt a projekttel, hogy az oktatási és képzési rendszer igazodjon a munkaerőpiaci igényekhez.
 
 
4 csoportba, alprojektbe rendezték a feladatokat: szervezetfejlesztés, a képzési együttműködés erősítése az egyetem és a gazdasági szervezetek között, duális készségek fejlesztése, az átjárhatóság növelése a képzések között, továbbá fejlesszék a duális-képzés mérő- és értékelő rendszerét.
 
A célok megvalósításáért létrehozták az eredményes munka szervezeti alapját képező Duális Képzési Központot. Különböző folyamatokat dolgoztak ki és aktualizálták a folyamatleírásaikat, adatbázisukat. Több hazai és nemzetközi konferenciát szerveztek annak érdekében, hogy megosszák egymással a duális képzéssel kapcsolatos jó gyakorlatokat. Az intézmény és a gazdasági szervezetek közötti kooperáció erősítésének céljából duális kapcsolattartói rendszert építettek ki.
 
A gazdasági szervezeteknél szakembereket kértek fel tanórák és kurzusok megtartására, melynek célja volt a szakmai kapcsolatok mélyítése és a hallgatók naprakész ismereteinek elősegítése.
 
Kapcsolatépítés és tapasztalatszerzés céljából az egyetem oktatói látogatásokat tettek a vállalatoknál, hogy megismerjék az ott folyó munkafolyamatokat és az alkalmazott technológiát. A vállalatok szakemberei pedig azért látogattak el az intézménybe, hogy betekintést nyerjenek az egyetemi oktatásba. Annak érdekében, hogy a duális képzést fejlesszék, és az átjárhatóságot növeljék, gyakorlatorientált képzési módszereket, tartalmakat dolgoztak ki. Vizsgálták a duális és nem duális képzésben részvevők lemorzsolódási jellemzőit. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban csökkentsék a hallgatók lemorzsolódását, támogató programokat, egyéni tanácsadásokat és csoportos tréningeket szerveztek.
 
A megnövekedett hallgatói létszám és az újonnan bekapcsolódó szakok, képzési területek szükségessé tették, hogy strukturált és új módszereket alkalmazzanak a duális képzés mérésére, értékelésére. Ehhez járul hozzá a duális vállalati vélemények, a jógyakorlatok gyűjtése és feldolgozása.
 
BG
Forrás: Hiros.hu